Σχεδιασμός Λογότυπου

Το λογότυπο αποτελεί τη γραφιστική αποτύπωση ενός εμπορικού σήματος (έμβλημα/σύμβολο) μιας επιχείρησης ή οργανισμού κάθε είδους (εταιρία, ίδρυμα, project, κ.λπ.).

Σκοπός του είναι να διαφοροποιήσει την υπόσταση που αντιπροσωπεύει σε σχέση με άλλες παρόμοιες και να την κάνει αναγνωρίσιμη στο κοινό.

Το λογότυπο εκφράζεται από ένα γραφιστικό σχέδιο (οπτικό στοιχείο), που μπορεί να είναι σύμβολο, όνομα γραμμένο με ιδιαίτερη τεχνοτροπία, ή συνδυασμός και των δύο.

Καθώς το λογότυπο είναι συνυφασμένο με  την εταιρική ταυτότητα της επιχείρησης που εκπροσωπεί, αυτό θα πρέπει να παραμένει αμετάβλητο σε κάθε μορφή οπτικής επικοινωνίας, είτε αυτή είναι έντυπη, είτε ηλεκτρονική ή outdoor.

Ένα καλά σχεδιασμένο λογότυπο θα πρέπει να συνδυάζει τα τυπογραφικά και γραφιστικά στοιχεία με τέτοιο τρόπο, ώστε αφενός να εκφράζει την προσωπικότητα του οργανισμού και αφετέρου να προσελκύει το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

 

 

 Σχεδιασμός Μακέτας

Στο i2i Repair - Print & More  αναλαμβάνουμε την δημιουργία της έντυπης μακέτας σας.

Ελάτε να σχεδιάσουμε τα διαφημιστικά & τα χρηστικά έντυπά σας, καθώς και οποιαδήποτε μακέτα εσείς έχετε φανταστεί για την προβολή της επιχείρησής σας.

Επικοινωνήστε με το έμπειρο γραφιστικό τμήμα του i2i Repair - Print & More για να σχεδιάσουμε τις μακέτες ώστε να εκτυπώσετε τα παρακάτω και άλλα πολλά!

 

     Σχεδιασμό μακέτας για